پوسته وردپرسی ضحی بطور کامل از ایده تا اجرا توسط اینجانب پیاده‌سازی شده و همه ایده های آن بصورت خلاقانه و بر اساس ۱۷ سال تجربه حرفه ای در زمینه طراحی سایتهای مختلف ایرانی و خارجی که در سطح ملی و بین المللی فعالیت داشته اند، بدست آمده و توسعه داده شده است.
بر خلاف دیگر پوسته ها که در زمینه سفارشی سازی بسیار محدود هستند و در قالب همان پوسته میتوان تغییراتی را ایجاد نمود و یا باید از افزونه های مکمل برای تغییرات استفاده کرد، پوسته ضحی بر پایه ابزارک برنامه نویسی شده و قابلیت این را دارد که همه بخش ها و صفحات توانایی تغییر و شخصی سازی را داشته باشد.
در ضمن همه کدها بر اساس بوت استرپ (Bootstrap) پایه گذاری شده که موجب استاندارد شدن و همه فهم بودن کدها برای توسعه دهندگان دیگر نیز می شود و این قابلیت باعث توسعه پذیری و روزآمد بودن این پوسته نیز می باشد.
در واقع با این ایده، مهندسی صفحات به دست کاربر سپرده شده و در ساده ترین شکل ممکن و در بسیاری موارد با کشیدن و انداختن (Drag & Drop) این تغییرات اعمال می شود و به سادگی قابل برگشت به حالت اولیه است.
همچنین با قسمت تنظیمات اختصاصی که در پوسته قرار داده شده است بخشهای کلی سایت نیز مدیریت و سفارشی سازی می شود.
در ایده طراحی پوسته تجربه کاربری و کاربرد پذیری بسیار تاثیر داشته و بر اساس تجربیات عملی و در مواجه با کاربران و مدیران سایت ها که در زمینه های مختلف فعالیت داشته اند، اجرا شده و سعی بر این داشته ام که همه سلیقه ها و شیوه های مدیریت سایت در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است این پوسته که با بیش از ۱۰۰ هزار خط کد پیاده سازی شده است و در آن از متد های به روز طراحی وب استفاده شده ولی در عین حال مطلقا هیچگونه پیچیدگی در کار کردن با آن وجود ندارد و مدیر سایت با کمترین دانش فنی و آموزش اولیه قادر به اداره کامل سایت خواهد بود و البته کاربران و بازدیدکنندگان سایت نیز به سهولت امکان برقراری ارتباط و استفاده از آنرا خواهند داشت.
ویژگی ها و امکانات این پوسته بصورت فهرست وار به شرح زیر است:

امکانات کلی

• اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎده و آﺳﺎن
• ﭘﻨﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای
• بر اساس ابزارک بودن ساختار و چینش صفحات بطور منحصر به فرد
• ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺳﺎزی صفحه اصلی و صفحات داخلی و قابلیت تغییر در ساختار، اندازه و گرافیک
• عدم استفاده از افزونه های مکمل از جمله ویژوال کامپوزر در تعیین طرح ها و… که باعث افزایش چشم گیر کدهای اضافی و سنگین شدن صفحات می شوند.
• امکان درون ریزی و برون بری تنظیمات پوسته
• تعریف ابزارک های اختصاصی بصورت لیست نوشته ها، دسته بندی خاص، محتوای برگه‌ها، چند زبانه‌ای، تصاویر، اسلایدشو و …

گرافیک و طراحی رابط کاربری

• اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر (ستون ها و ردیف ها) ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ، آرﺷﻴﻮ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ها ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و اختصاصی
• ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ تعیین نامحدود ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ها
• سفارشی سازی عرض صفحات بصورت درصدی یا ثابت و امکان تعیین حداکثر عرض
• اﻣﻜﺎن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی برای ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻳﺖ
• امکان تعریف رنگ سازمانی
• اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎزی در ﺳﺮﺑﺮگ ﺳﺎﻳﺖ
• اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺧﺘﺼﺼﻲ ﺳﺎزی در ﭘﺎﺑﺮگ
• اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎوآﻳﻜﻦ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻪ
• اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﻮﮔﻮ ﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺮﺑﺮگ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه
• اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎل/ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن فهرست ها در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ از ﺻﻔﺤﻪ
• اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ CSS اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﭘﻨﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
• اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺪﻫﺎی اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﭘﻨﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
• اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻓﻜﺖ ﺑﺮای ﻋﻜﺴﻬﺎی ﺷﺎﺧﺺ
• امکان تعریف افکت هنگام لود صفحه برای بلوک ها و عکس ها
• تعریف ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﻮان و متن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ بصورت عمودی، افقی و یا روی هم برای هر بلوک
• متمایزسازی نوشته آخر هر بلوک دلخواه و تعیین نسبت عمودی و افقی بودن آن با بقیه نوشته های بلوک
• رﻧﮓ ﺑﻨﺪی و ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک در ﺳﺎﻳﺖ
• تعیین تایپوگرافی اختصاصی برای همه سرتیتر ها و متون سایت
• تعریف عرض بلوک ها بصورت درصدی
• سفارشی سازی گرافیک برای بلوک ها در سه طرح قابل تغییر و نامحدود طرح اختیاری
• تعیین رنگ، اندازه و نوع فونت سازمانی نوشته ها و لینک ها در صفحه اصلی، صفحات داخلی، بلو ک ها و هر بلوک بطور جداگانه
• سفارشی سازی پس زمینه اختصاصی برای صفحه اول، صفحات داخلی، بلوک ها و آیتمهای هر بلوک بطور جداگانه
• تعریف تعداد ستون ها و سطر ها در هر ابزارک و بلوک

امکانات محتوایی

• اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﻼﻳﺪر در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎﻳﺖ ( اﺳﻼﻳﺪر آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﺎص، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و… )
• تعریف اسلاید شو یا لیست عکسهای انتخابی و تعیین عنوان و لینک هریک به دلخواه
• انتخاب تعداد اسلاید ها بصورت تک اسلاید و یا چند آیتم در یک اسلاید
• گزینش تعداد آخرین نوشته ها و تعداد آفست برای لیست نوشته ها
• اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎل/ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﺘﺎﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
• سفارشی سازی ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره ﻣﺎ، ارتباط با ما، تیم ما و از این دست
• قراردادن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﺖ با پشتیبانی از تخصیص نام، لوگو و لینک دلخواه
• ﻓﻌﺎل/ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن جستجو در سربرگ
• انتخاب جستجو در سایت بر اساس وردپرس و یا جستجوگر گوگل
• ﻓﻌﺎل/ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ (عنوان، عکس، چکیده و مطالب مرتبط)
• اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ در شبکه های اجتماعی، ایمیل و یا پیامک
• اﻣﻜﺎن ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻮﮔﻮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
• اﻳﺠﺎد ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺼاوﻳﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
• اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی ﺿﻤﻴﻤﻪ و ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
• فعال / غیر فعال کردن ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﺑﺮﭼﺴﺐ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎ
• گزینش نحوه نمایش عمودی یا افقی بودن مطالب مرتبط
• ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ
• اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻘﺸﻪی ﮔﻮﮔﻞ به صفحه ارتباط با ما و هر بخش از صفحه ها
• دارای ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ

طراحی واکنشگرا

• ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣﻼ واﻛﻨﺸﮕﺮا و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ، ﻣﻨﻌﻄﻒ در اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺗﺒﻠﺖ و …
• امکان تعریف پوسته کاملا متفاوت برای اندازه موبایل، تبلت و دسکتاپ
• تعریف نوع انعطاف پذیری ستون ها و سطر ها در سایز های مختلف صفحه نمایش
• واکنشگرا بودن خودکار سربرگ، پابرگ، فهرست ها، ستون ها و سطرهای صفحات

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر

• درج توضیحات، کلمات کلیدی و تعریف مدیر سایت که بطور استاندارد در سربرگ برای معرفی هر چه بهتر سایت در موتور های جستجوگر قرار می گیرد.
• بهینه سازی شده برای موتورهای جستجوگر
• متا تگ های متعدد قابل تعریف برای همه شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوگر
• تعریف متا تگ های اختصاصی برای فیلم ها که در موتور های جستجوگر بصورت ویژه نمایش داده میشوند.
• کدنویسی کاملا منظم، بهینه و کم حجم
• تطبیق صد در صدی با افزونه های سئوی وردپرس از جمله یوست