قابل توجه کاربران محترم تعرفه های زیر حداقل قیمت ها می باشد و بر اساس پیش فرض ها تعیین شده است، بدیهی است اگر سفارش شما شامل بخشهای اضافه ای باشد، هزینه آن نیز به این قیمت ها اضافه می گردد.

تعرفه خدمات طراحی وب، پشتیبانی، سئو، دیجیتال مارکتینگ و گرافیگ به شرح زیر است:

تعرفه طراحی سایت

سایت شخصی، خبری، شرکتی و فروشگاهی

تعرفه پشتیبانی

تعرفه خدمات پشتیبانی، امنیت و ارتقاء