طراحی سایت شبکه مجازی جشنواره های دانشجویی

نوع سایت:
سایت فرهنگی سایت دانشگاهی سایت دولتی
خدمات ارائه شده:
طراحی رابط کاربری (UI) طراحی تجربه کاربری (UX) طراحی پوسته اختصاصی پشتیبانی و نگهداری
فناوری استفاده شده:
CSS PHP HTML MOVABLETYPE
ترکیب رنگی:
فروش آنلاین:
ندارد
سئو:
ندارد
وضعیت سایت:
غیرفعال
تاریخ راه اندازی:
بهمن 1389
تصاویر
https://web.archive.org/web/20110202141858/http://iusfestivals.com/