روند طراحی سایت فروشگاهی هم مانند یک سایت غیرفروشگاهی است ولی در طراحی سایت فروشگاهی باید به تکنینک های فروش نیز توجه کرد، همینطور در نظر داشته باشید برای برقراری فروش مناسب باید سایتی را طراحی کنید که در بهینه ترین حالت ممکن قرار داشته باشد تا کمترین دغدغه ای به لحاظ فنی و ارتباط با مشتریان را نداشته باشید.
چرا که برای مشتری این نکته بسیار حائز اهمیت است که در هیچ مرحله ای با مسائل فنی و برنامه نویسی درگیر نشود و خطایی در این روند مشاهده نکند، در بسیاری موارد کاربر با مشاهده خطا اعتماد خود را نسبت به سایت از دست می دهد و مراحل خرید را رها میکند.
در ساخت سایت فروشگاهی نکات بسیار اهمیت دارد:

  • سایت سریع و بدون افکت های معمول در دسترس کابران قرار بگیرد.
  • محصولات بطور کامل و با جزئیات ارائه شده باشند.
  • روند خرید بسیار ساده و در کمترین زمان ممکن میسر باشد.

امروزه با توجه به آمارها و آنالیز هایی که منتشر شده درصد بالایی از کاربران با تلفن همراه یا تبلت از اینترنت استفاده میکنند، از اینرو برای طراحی سایت فروشگاهی بسیار با اهمیت است که وقتی کابران وارد سایت میشوند باید طوری سایت برایشان قابل مشاهده باشد که مجبور به تغییر اندازه صفحه و یا عمودی و افقی نگه داشتن تلفنشان نباشند و در اصطلاح بطور کامل سایت واکنشگرا (ریسپانسیو) طراحی شده باشد.