طراحی سایت مجله اینترنتی موازی

نوع سایت:
سایت مجله اینترنتی سایت فرهنگی
خدمات ارائه شده:
طراحی رابط کاربری (UI) طراحی پوسته اختصاصی پشتیبانی و نگهداری طراحی تجربه کاربری (UX)
فناوری استفاده شده:
MOVABLETYPE HTML CSS AJAX
ترکیب رنگی:
فروش آنلاین:
ندارد
سئو:
ندارد
وضعیت سایت:
غیرفعال
تاریخ راه اندازی:
آذر 1384
تصاویر
https://web.archive.org/web/20060307001219/http://www.movazi.ir/